Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэн ажиллуулах зар

2023.04.20
Тавигдах болзол, шаардлага: Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх: Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх: Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх: