Итгэл төгс нөмөр сан ТББ-ын залуус Орон нутгийн ЗДТГ-ын төлөөлөл, төрийн байгууллагуудын төлөөллүүд Дундговь аймгийг зорин очиж бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаатай танилцлаа

2023.03.23
Итгэл төгс нөмөр сан ТББ-ын залуус Орон нутгийн ЗДТГ-ын төлөөлөл, төрийн байгууллагуудын төлөөллүүд Дундговь аймгийг зорин очиж бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаатай танилцлаа
Итгэл төгс нөмөр сан ТББ-ын залуус Орон нутгийн ЗДТГ-ын төлөөлөл, төрийн байгууллагуудын төлөөллүүд Дундговь аймгийг зорин очиж бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаатай танилцлаа       </div>
       
      
      <!-- extra_text -->
       

      <!-- gallery -->
       

      <div class=