Аргалын удамт хонин сүрэг маань Алагланхан сувдранхан өсөж байна Халзан цагаанхан хурганууд нь хө Хашаа дүүрэн тоглонхон байна... Бор шаргал толгодын нар ээсэн энгэрээр нялх хурганууд эхийгээ даган тонгочиж, малчны хотонд нялх төлийн дуу цангинан байна

2023.03.21
Аргалын удамт хонин сүрэг маань Алагланхан сувдранхан өсөж байна Халзан цагаанхан хурганууд нь хө Хашаа дүүрэн тоглонхон байна... Бор шаргал толгодын нар ээсэн энгэрээр нялх хурганууд эхийгээ даган тонгочиж, малчны хотонд нялх төлийн дуу цангинан байна
Аргалын удамт хонин сүрэг маань
Алагланхан сувдранхан өсөж байна
Халзан цагаанхан хурганууд нь хө
Хашаа дүүрэн тоглонхон байна...
Бор шаргал толгодын нар ээсэн энгэрээр нялх хурганууд эхийгээ даган тонгочиж, малчны хотонд нялх төлийн дуу цангинан байна       </div>
       
      
      <!-- extra_text -->
       

      <!-- gallery -->
       

      <div class=