Хэнтий аймгийн Үндэсний Лаборатори 1 дүгээр сургуулийн түүхт 100 жилийн ойн нэрэмжит Зүүн бүсийн аварга шалгаруулах Гар бөмбөгийн тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа ёслол төгөлдөр боллоо

2023.03.17
Хэнтий аймгийн Үндэсний Лаборатори 1 дүгээр сургуулийн түүхт 100 жилийн ойн нэрэмжит Зүүн бүсийн аварга шалгаруулах Гар бөмбөгийн тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа ёслол төгөлдөр боллоо
Хэнтий аймгийн Үндэсний Лаборатори 1 дүгээр сургуулийн түүхт 100 жилийн ойн нэрэмжит Зүүн бүсийн аварга шалгаруулах Гар бөмбөгийн тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа ёслол төгөлдөр боллоо      </div>
       
      
      <!-- extra_text -->
       

      <!-- gallery -->
       

      <div class=