САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН: Хөдөө орон нутагт шилжин суурьшиж байгаа иргэдэд зориулан 3 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл олгохоор журам боловсруулж байна #ХӨДӨӨГИЙН_СЭРГЭЛТ_Үндэсний_чуулган

2023.03.10
САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН: Хөдөө орон нутагт шилжин суурьшиж байгаа иргэдэд зориулан 3 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл олгохоор журам боловсруулж байна #ХӨДӨӨГИЙН_СЭРГЭЛТ_Үндэсний_чуулган
САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН: Хөдөө орон нутагт шилжин суурьшиж байгаа иргэдэд зориулан 3 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл олгохоор журам боловсруулж байна