ЗГХЭГ-ЫН ДАРГА Д.АМАРБАЯСГАЛАН: “30 жилийн хугацаанд хөдөө орон нутгаас 454 мянган иргэн Улаанбаатарт шилжин ирсэн байна. Нийт шилжин ирэгсдийн 16 хувь нь буцаж нутагтаа амьдрах хүсэлтэй байна.

2023.03.10
ЗГХЭГ-ЫН ДАРГА Д.АМАРБАЯСГАЛАН: “30 жилийн хугацаанд хөдөө орон нутгаас 454 мянган иргэн Улаанбаатарт шилжин ирсэн байна. Нийт шилжин ирэгсдийн 16 хувь нь буцаж нутагтаа амьдрах хүсэлтэй байна.

ЗГХЭГ-ЫН ДАРГА Д.АМАРБАЯСГАЛАН: “30 жилийн хугацаанд хөдөө орон нутгаас 454 мянган иргэн Улаанбаатарт шилжин ирсэн байна. Нийт шилжин ирэгсдийн 16 хувь нь буцаж нутагтаа амьдрах хүсэлтэй байна.