САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН: Орон нутаг руу шилжиж байгаа аж ахуйн нэгжид 5 жилийн хугацаатай, 1 хувийн хүүтэй 500 сая хүртэлх хэмжээтэй зээл олгоно. #ХӨДӨӨГИЙН_СЭРГЭЛТ_Үндэсний_чуулган

2023.03.10
САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН: Орон нутаг руу шилжиж байгаа аж ахуйн нэгжид 5 жилийн хугацаатай, 1 хувийн хүүтэй 500 сая хүртэлх хэмжээтэй зээл олгоно. #ХӨДӨӨГИЙН_СЭРГЭЛТ_Үндэсний_чуулган
САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН: Орон нутаг руу шилжиж байгаа аж ахуйн нэгжид 5 жилийн хугацаатай, 1 хувийн хүүтэй 500 сая хүртэлх хэмжээтэй зээл олгоно.