ИРГЭД, САЙН ДУРЫН ДААТГУУЛАГЧДЫН АНХААРАЛД

2024.01.01

2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ 660,000 ТӨГРӨГ, ДЭЭД ХЭМЖЭЭ 4,620,000 ТӨГРӨГ болж өөрчлөгдөж байгаа тул Иргэд даатгуулагч та бүхэнд шимтгэл төлөлтийн хэмжээний талаар мэдээлэл хүргүүлж байна.