ДАДАЛ СУМАНД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН БАРИЛГА АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2023.11.13
Хэнтий аймгийн Дадал суманд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр баригдсан Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгад Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад орууллаа.
ЗАХИАЛАГЧ: ЭМЯам
ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ: ГХБХБГазар
ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "Баяндөхөмийн хурд” ХХК
ЗОХИОГЧ: “Ангатранс" ХХК