ХАМТРАХ АЖИЛЛАХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

2023.11.03
Аймгийн Засаг дарга Ц.Чогсомжав “М-Агро” компанийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Ш.Мөнхбат нар хамтрах ажиллах хөрөнгө оруулалтын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Тус компани нь Өлзийт тосгонд Хөдөө аж ахуйн цогцолбор парк төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ хүрээнд аймаг орон нутгийн 30 гаруй иргэнийг ажлын байртай болгоод байгаа бөгөөд цаашид 200 иргэнийг ажлын байраар хангах төлөвлөгөөтэй байгаа юм.
3 хүн, мэдээний өрөө ба бичвэр нарын зураг байж магад