#ХҮҮХЭД_ХАМГААЛАЛ, #ЯВУУЛЫН_СЭТГЭЛ_ЗҮЙН_ҮЙЛЧИЛГЭЭ сумдад ажиллана

2023.10.08
ИРГЭД, ОЛОН НИЙТ ТА БҮХЭН ДАРААХ ХУВААРЬТАЙ ТАНИЛЦАЖ ХОЛБОГДОХ
МЭРГЭЖИЛТНЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ АВААРАЙ.