ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВНА

2023.10.08
Хэнтий аймгийн 18 сумын 2024 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд дараах зориулалтаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын саналыг цахимаар хүлээн авна.
Гэр бүлийн хэрэгцээ
Худалдаа үйлчилгээ
Төмс хүнсний тогоо, жимс жимсгэнэ, үр тариа
Үйлдвэрлэл
Амралт, аялал жуулчлал
Мод үржүүлэг
Газрыг нөхөн бүрдүүлэх
Газрын хэмжээ, зориулалт өөрчлөх
Бусад
2024 онд газар эзэмших хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд саналаа өгнө үү.
Санал өгөх хугацаа: 2023-11-01-нийг хүртэл
Та бүхэн дараах QR код болон линкээр нэвтэрч саналаа цахимаар өгөөрэй.