АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДЭД БҮТЦИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

2023.10.04
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Дэд бүтцийн зөвлөл хуралдлаа. Уг хурлаар Хэнтий аймагт хэрэгжиж буй дэд бүтцийн ажил болох "Үерийн усны хамгаалалтын далан суваг", "Гэр хорооллын шугам сүлжээний ажил" болон авто замын төслүүдийн ажлын явцын талаар хэлэлцлээ.