146,5 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЗЭЭЛ ТӨЛӨГДЛӨӨ

2023.06.21
Бид хан хэнтийнхэн Үйл явдлын мэдээ
Төрөөс зээл авсан ч эргэн төлөлтөө хийгээгүй зээлдэгчдийн мэдээллийг ил тод болгосноор 5 хоногийн хугацаанд 146,5 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдсэн байна. Энэхүү санхүүжилтийг Хоршоо хөгжүүлэх сангаар дамжуулан сум орон нутагт үйлдвэрлэл эрхлэх хүсэлтэй иргэд, ААН-үүдэд төсөл сонгон шалгаруулалтын зарчмаар олгоно. Иймд иргэд Та бүхэн зээлээ төлж, дараагийн иргэддээ боломж олгоно уу.
Төрөөс зээл авсан ч эргэн төлөлтөө хийгээгүй зээлдэгчдийн мэдээллийг ил тод болгосноор 5 хоногийн хугацаанд 146,5 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдсэн байна.
Энэхүү санхүүжилтийг Хоршоо хөгжүүлэх сангаар дамжуулан сум орон нутагт үйлдвэрлэл эрхлэх хүсэлтэй иргэд, ААН-үүдэд төсөл сонгон шалгаруулалтын зарчмаар олгоно.
Иймд иргэд Та бүхэн зээлээ төлж, дараагийн иргэддээ боломж олгоно уу.