№4 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч З.Ижилзаяа /Хэрлэн сум Баянмөнх 3-р баг/

2023.05.12
Бид хан хэнтийнхэн Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
№4 "ШУДАРГА НИЙГМИЙГ ХАМТДАА БҮТЭЭЕ" постерын уралдааны оролцогч З.Ижилзаяа /Хэрлэн сум Баянмөнх 3-р баг/
дафл хүрэм ба бичвэр-н чимэглэл зураг байж магадгүй