ХЭНТИЙ АЙМАГТ ШИЛЖИН ИРЭХ ИРГЭН ТАНД ДАРААХ БОЛОМЖУУДЫГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

2023.05.25