# Байгууллага Албан тушаал Овог Нэр Утас
1. Мэргэжлийн хяналтын газар Газрын дарга Б.Сүнгээ 99101632
2. Мэргэжлийн хяналтын газар Хэлтсийн дарга Д.Ганчимэг 99568585, 98568585
3. Мэргэжлийн хяналтын газар Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Эрхэмбаатар 92170699 95934884
4. Мэргэжлийн хяналтын газар Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Г.Золжавхлан 99136057
5. Мэргэжлийн хяналтын газар Нягтлан бодогч П.Ичинхорол 99215074
6. Мэргэжлийн хяналтын газар Архив, бичиг хэргийн ажилтан Ц.Түвшинжаргал 94467777
7. Мэргэжлийн хяналтын газар Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч, хэлтсийн дарга Н.Мөнхчимэг 99736648
8. Мэргэжлийн хяналтын газар Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч Н.Зоригтбаатар 98222112, 99308922
9. Мэргэжлийн хяналтын газар Боловсрол, соёлын хяналтын улсын байцаагч Д.Отгонцолмон 99028743
10. Мэргэжлийн хяналтын газар Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Б.Энхболор 99027617
11. Мэргэжлийн хяналтын газар Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Б.Саранчимэг 99043494 91883494
12. Мэргэжлийн хяналтын газар Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Х.Эрдэнэчимэг 99744441 93042100
13. Мэргэжлийн хяналтын газар Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Г.Одбаяр 89839994 98908880
14. Мэргэжлийн хяналтын газар Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч Л.Алтанбагана 98870777
15. Мэргэжлийн хяналтын газар Эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч Г.Бүжмаа 88176911 99806331
16. Мэргэжлийн хяналтын газар Эрүүл ахуйч Б. Мягмарсүрэн 86653655
17. Мэргэжлийн хяналтын газар Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч, хэлтсийн дарга С.Амгаланбаатар 99132136
18. Мэргэжлийн хяналтын газар Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч А.Төмөрбаатар 96988000
19. Мэргэжлийн хяналтын газар Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Д.Шараа 99087628 96662897
20. Мэргэжлийн хяналтын газар Харилцаа холбоо, эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч Т.Жанчив 98011089 95002288
21. Мэргэжлийн хяналтын газар Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч У.Ганганмөрөн 99145081 91116784
22. Мэргэжлийн хяналтын газар Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Ц.Туяасайхан 92170079 91801144
23. Мэргэжлийн хяналтын газар Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Э.Эрдэнэцэцэг 91915126 99220238
24. Мэргэжлийн хяналтын газар Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Ц.Батбуян 89902458 92170133
25. Мэргэжлийн хяналтын газар Нийгмийн хамгааллын улсын байцаагч Г.Ган-эрдэнэ 92170021
26. Мэргэжлийн хяналтын газар Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Ө.Маналжав 99031632
27. Мэргэжлийн хяналтын газар Байгаль орчин, газар, геодизи зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч Б.Даваахүү 80075070
28. Мэргэжлийн хяналтын газар Лабораторийн эрхлэгч, шинжээч Б.Оюунхишиг 92170071, 99569664
29. Мэргэжлийн хяналтын газар Химийн шинжээч Г.Сансартуяа 99044608
30. Мэргэжлийн хяналтын газар Лаборант Б.Нэргүй 92170081, 99016249
31. Мэргэжлийн хяналтын газар Микробиологич Ц.Эрдэнэсувд 99063247
32. Мэргэжлийн хяналтын газар Химийн шинжээч Б.Болорцэцэг 96137376