# Гарчиг Файл
1. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН 2023 ОНЫ 07-Р САРЫН 21-28 ХҮРТЭЛХ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
2. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН 2023 ОНЫ 06-Р САРЫН 09-16 ХҮРТЭЛХ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
3. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН 2023 ОНЫ 5-Р САРЫН 09-16 ХҮРТЭЛХ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
4. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2023 ОНЫ 4-Р САРЫН 07-13-НЫ ӨДРҮҮДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
5. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2023 ОНЫ 02-Р САРЫН 03-09 ХҮРТЭЛХ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
6. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2023 ОНЫ 01-Р САРЫН 05 ХҮРТЭЛХ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
7. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 12-Р САРЫН 09-15 ХҮРТЭЛХ ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
8. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 10-Р САРЫН 28-11-Р САРЫН 03 ХҮРТЭЛХ 5 ХОНОГИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
9. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 09-Р САРЫН 09-29-29-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
10. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 09-Р САРЫН 02-08-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
11. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 10-16-НЫ ӨДРҮҮДИЙН ТОВЧ МЭДЭЭ Үзэх / Татах
12. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 27-06-ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
13. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 13-19-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
14. ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ТЗУХ-ИЙН ТҮНТ-ИЙН 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 22-28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах