# Гарчиг Файл
1. 2022 ОНЫ 08 САРЫН 16-НЫ 05/10325 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
2. 2022 ОНЫ 04 САРЫН 06-НЫ 05/4727 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
3. 2022 ОНЫ 03 САРЫН 21-НЫ 05/3925 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
4. 2021 ОНЫ 10 САРЫН 22-НЫ 05/11244 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
5. 2021 ОНЫ 10 САРЫН 18-НЫ 05/10996 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
6. 2021 ОНЫ 10 САРЫН 05-НЫ 05/10312 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
7. 2021 ОНЫ 09 САРЫН 02-НЫ 05/8939 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
8. 2021 ОНЫ 04 САРЫН 06-НЫ 05/4039 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
9. 2020 ОНЫ 12 САРЫН 15-НЫ 05/13954 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
10. 2020 ОНЫ 12 САРЫН 15-НЫ 05/13952 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
11. 2020 ОНЫ 12 САРЫН 03-НЫ 05/13439 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
12. 2020 ОНЫ 11 САРЫН 23-НЫ 05/12992 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
13. 2020 ОНЫ 11 САРЫН 19-НЫ 05/12888 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
14. 2020 ОНЫ 11 САРЫН 19-НЫ 05/12850 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
15. 2020 ОНЫ 11 САРЫН 12-НЫ 05/12708 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
16. 2020 ОНЫ 11 САРЫН 12-НЫ 05/12707 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
17. 2020 ОНЫ 11 САРЫН 09-НЫ 05/12535 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
18. 2020 ОНЫ 11 САРЫН 03-НЫ 05/12288 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
19. 2020 ОНЫ 10 САРЫН 02-НЫ 05/10987 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах
20. 2020 ОНЫ 08 САРЫН 21-НЫ 05/9218 ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ Үзэх / Татах