Төрийн өмчийн түрээсийн Орон сууцанд иргэдийг бүртгэх, сонгон шалгаруулалт эхэллээ

120

  ӨРГӨДЛИЙН ЗАГВАР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ БОЛОН ТАТАЖ АВАХ Төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцанд иргэндийг бүртгэх, сонгон шалгаруулах, түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам Дэлгэрэнгүй үзэх…. Дэлгэрэнгүй...

by Админ | Published 3 weeks ago
TAZuvlul
Огноо 2017-02-01 14:17:00

Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Соёлын төвийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл  Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2017-02-01 14:12:26

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл  “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2017-02-01 14:08:19

Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл  “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2017-02-01 14:05:46

Хэнтий аймгийн Норовлин сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл  “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2017-02-01 14:01:12

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2016-12-16 13:13:34

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ  

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Хэнтий аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2016-12-16 13:11:09

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

 Нэг.Нийтлэг зүйл “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2016-12-16 13:09:09

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Нэг.Нийтлэг зүйл Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах Дэлгэрэнгүй...

TAZuvlul
Огноо 2016-12-16 13:06:53

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯНХУТАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна

Нэг.Нийтлэг зүйл “Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан Дэлгэрэнгүй...