ЗАХИАЛАГЧИЙН 2017 ОНД БАРАА,АЖИЛ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2017 ОНД БАРАА,АЖИЛ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА.  Дэлгэрэнгүй...

by Админ | Published 2 months ago
tender
Огноо 2016-05-17 07:39:30

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 5-р багийн Т-171, Т174-р байрны засварын ажил

Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА Худалдан авах ажиллагааны алба нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хэнтий аймгийн Дэлгэрэнгүй...

tender
Огноо 2016-05-17 07:38:02

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 3-р багийн С79-р байрны засварын ажил

Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА  Худалдан авах ажиллагааны алба нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хэнтий Дэлгэрэнгүй...

Огноо 2016-05-12 14:28:52

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

1. Хэнтий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Хэнтий аймгийн Өндөрхаан нисэх буудлын барилга байгууламж, аэродромыг Дэлгэрэнгүй...

Огноо 2016-03-22 10:26:31

ХЭРЛЭН СУМЫН БАГУУДАД ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ

 Огноо : 2016.03.11 Тендер шалгаруулалтын нэр: ХЭРЛЭН СУМЫН БАГУУДАД ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ Тендер шалгаруулалтын дугаар: Дэлгэрэнгүй...

Огноо 2016-03-14 11:48:28

Хэрлэн сумын 2-р багийн нутагт 800 метр хатуу хучилттай авто зам тавих

Концесс олгох уралдаант        Шалгаруулалтын урилга Огноо: 2016.03.11 Уралдаантшалгаруулалтыннэр: Хэрлэн сумын 2-р багийн Дэлгэрэнгүй...

Огноо 2016-03-14 11:44:53

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 4 багт цахилгаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг гүйцэтгэх

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА                               2016-03-10 Хэнтий аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь сонгогдсон Дэлгэрэнгүй...

Огноо 2016-03-14 11:15:10

Орон сууцнуудын фасад, дээвэр засвар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо:2016.03.09 Тендер шалгаруулалтын нэр: Орон сууцнуудын фасад, дээвэр засвар Тендер шалгаруулалтын Дэлгэрэнгүй...

Огноо 2016-03-14 11:13:38

Хэрлэн сумын яслийн барилга засвар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА  Огноо:2016.03.09 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын яслийн барилга засвар Тендер Дэлгэрэнгүй...

tender
Огноо 2016-03-10 09:04:37

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд Ардчилалын гудамжны тохижилт/

Огноо : 2016.03.07 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд Ардчилалын гудамжны тохижилт Тендер шалгаруулалтын Дэлгэрэнгүй...