Хэнтий аймаг малынхаа тоогоор Улсад 6 дугаар байр эзэлжээ

2016 оны жилийн эцэст манай аймгийн мал сүргийн нийт дүн 3,9 сая толгойд хүрч, 2015 оныхоос 9,9 хувиар өссөн бөгөөд Улсын хэмжээнд хамгийн олон мал тоолуулсан сумаар Өмнөдэлгэр сум шалгарсан байна.Picture1
Монгол улсын малын тоо 2016 онд 61,5 сая толгой болж, түүхэндээ хамгийн олон мал тоолууллаа.

Picture2

Сэтгэгдэл бичих

Цаг агаар