Огноо: 2016/01/19

Худалдан авах ажиллагааны албанаас 2016 онд зохион байгуулах тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороонд орж ажиллах Төрийн бус байгууллага болон мэргэжлийн холбоодын шинэчилсэн бүртгэл

Хэнтий аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албанаас 2016 онд зохион байгуулах тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороонд орж ажиллах Төрийн бус байгууллага болон мэргэжлийн холбоодын шинэчилсэн бүртгэл явагдаж байна. Хамтран ажиллах төрийн бус байгууллага, холбоод дараах материалыг бүрдүүлж 2016 оны 01 дүгээр сарын 31-ны дотор ирүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд төлөөлөл оруулах тухай албан бичиг
  2. Төрийн бус байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Төрийн бус байгууллагын танилцуулга
  4. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах төлөөллийн анкет
  1. Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох А3 гэрчилгээний хуулбар

 

 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНД АЖИЛЛАХ САЛБАРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБОО, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ДООРХ ХҮСНЭГТИЙН ДАГУУ МЭДЭЭЛЛЭЭ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл
1.1 Овог:
1.2 Нэр:
1.3 Регистрийн дугаар:
1.4 Хүйс:
1.5 Цахим хаяг:
1.6 Холбоо барих утас:
1.7 Хувийн харилцах данс /банкны нэр/:
2. Гадаад хэлний мэдлэг
2.1 Гадаад хэл:
2.2 Чадвар: /Онц сайн, сайн, дунд, анхан шат/
3. Харъяалагдаж буй төрийн бус байгууллагын нэр :
3.1 Салбар:
3.2 Албан тушаал:
3.3 Байгууллагын хаяг:
4. Давхар ажил эрхлэлтийн байдал
4.1 Ажиллаж буй байгууллагын нэр:
4.2 Албан тушаал:
5. Боловсрол
5.1 Зэрэг: /Бакалавр, Магистр, Доктор г.м/
5.2 Мэргэжил:
5.3 Мэргэжлээрээ ажилласан жил:
6. Сертификатын бүртгэл
6.1 Сертификатын төрөл: /А3, Б5/
6.2 Сертификатын дугаар:
6.3 Хүчинтэй хугацаа: /Эхлэх , дуусах огноо/
6.4 Сертификат авсан огноо:

 

 

 

Худалдан авах ажиллагааны алба

Сэтгэгдэл бичих

Цаг агаар