Холбоо барих

ZDTG

Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хаяг:

Хэрлэн сум 4 дүгээр баг Сэцэнхааны гудамж 1

Утас: 70562401, 70563906, 70563111

Факс: 70562412

E’mail: infoazdtg@khentii.gov.mn

khentiiazdtg@yahoo.com

www.khentii.mn

Төрийн байгууллагуудын дарга нартай холбогдох утасны жагсаалт.

Байгууллагын нэр

Даргын нэр

Утасны дугаар

1

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

Ж.Энх-Амгалан  70562538, 93014595

2

Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар

Д.Баярхүү

98079907

3

Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс

Б.Должин

99009186, 93014585

 4

Мэргэжлийн хяналтын газар

Б.Сүнгээ  70562477, 99101632

5

Байгаль орчны газар

70562571,

6

Тээвэр авто замын газар

 Ганбат

70562150

7

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга

С.Эрдэнэжаргал

99569884

8

Эрүүл мэндийн газрын дарга

 Ц.Гэрэлмаа

70562255, 99566599

9

Татварын хэлтсийн дарга

 А.Гантөмөр

70562545, 98059088

 10

Онцгой байдлын хэлтсийн дарга

Д.Батжаргал

98110618

11

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга

 Б.Нандинболор

70562233, 90090090

12

Шүүхийн шинжилгээний алба

Ц.Батсайхан

98642214, 95952214

 13

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга

Б.Энх-Эрдэнэ  70563019, 99109680

14

Статистикийн хэлтсийн дарга

Т.Өлзийсүрэн

99292533

15

Биеийн тамир, спортын газрын дарга

Г.Нэргүйбаатар

99790286

16

Орон нутгийн өмчийн газрын дарга

 Ц.Дэмбэрэлсайхан  98639978

17

Боловсрол соёл урлагын газрын дарга

С.Мөнхцэцэг

98111109

18

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

 Ц.Баярмаа  70562134, 99569956

 19

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга

У.Мөнхцэцэг

98283111

20

Цагдаагийн газрын дарга

О.Ганбат

70562109, 98561111

21

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний албаны дарга

Л.Чулуун 98081177

22

Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дарга

О.Алтантуяа  

99053006