Төрийн өмчийн түрээсийн Орон сууцанд иргэдийг бүртгэх, сонгон шалгаруулалт эхэллээ

120

 

ӨРГӨДЛИЙН ЗАГВАР

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ БОЛОН ТАТАЖ АВАХ

Төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцанд иргэндийг бүртгэх, сонгон шалгаруулах, түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам

Дэлгэрэнгүй үзэх….

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗАЛУУ ГЭР БҮЛ ангилалаар түрээсэнд хамрагдах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэх бичиг баримтын бүрдлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй үзэх….

АХМАД НАСТАН ангилалаар түрээсэнд хамрагдах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэх бичиг баримтын бүрдлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй үзэх….

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ангилалаар түрээсэнд хамрагдах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэх бичиг баримтын бүрдлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй үзэх….

ХУВИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАДАГ, ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭДЭГ ИРГЭН ангилалаар түрээсэнд хамрагдах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэх бичиг баримтын бүрдлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй үзэх….

ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭЦЭГ, ЭХ, 4 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ГЭР БҮЛ ангилалаар түрээсэнд хамрагдах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэх бичиг баримтын бүрдлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй үзэх….

БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, ГЭНЭТИЙН АЮУЛ ОСОЛД НЭРВЭГДЭЖ ОРОН ГЭРГҮЙ БОЛСОН ӨРХ ангилалаар түрээсэнд хамрагдах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэх бичиг баримтын бүрдлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй үзэх….  

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД, ТҮҮНИЙГ ХАЛАМЖИЛДАГ ГЭР БҮЛ ангилалаар түрээсэнд хамрагдах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэх бичиг баримтын бүрдлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй үзэх….

 

Сэтгэгдэл бичих

Цаг агаар