Огноо: 2016/12/15

Сонгон шалгаруулалт

     Хэнтий аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөхөөр нийтэд зарлаж байна. Үүнд:

  1. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч
  2. Жаргалтхаан, Баянмөнх сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  3. Галшар сумын Засаг даргын Тамгын газрын Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

     Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр явагдах бөгөөд шалгалт өгөхийг хүссэн иргэд 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ үү.

     Шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn, www.khentii.mn цахим хаяг болон аймгийн ЗДТГ болон Салбар зөвлөлийн мэдээллийн самбараас авна уу.

 Харилцах утасны дугаар 70563906.

Сэтгэгдэл бичих

Цаг агаар