Огноо: 2015/08/25

Орон нутгийн өмчийн Концессын зүйлийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 /в/ дэх заалт, 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэг, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэг, Концессын тухай хуулийн …. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ.

 

Сэтгэгдэл бичих

Цаг агаар